14 marts 2016

Hvordan skal jeg køre i store vejkryds?

Trafikken kan være en jungle. Men der gælder en lov – Færdselsloven.

HF Christiansen griber i posen med paragraffer og kigger nærmere på to typiske cykel-situationer i store vejkryds.

Hold til højre 

Der er højrekørsel i Danmark. Færdselsloven siger til cyklisterne, at de altid skal holde helt til højre på vejen.

Der er kun én undtagelse: I store vejkryds, hvor en vognbane (eller flere) er gjort til højresvingsbane for bilister med en højresvingspil, må en cyklist gerne vælge at lægge sig ud i den nærmeste vognbane, der ikke er forbeholdt højresvingende biler. Men cyklisten må også gerne blive inde ved kantstenen i højre side som altid. (§49 stk. 3).

Venstresving

En situation, der tit giver anledning til forvirring, er venstresving i vejkryds. Hovedreglen er, at man deler svinget op i to trin med en pause til orientering imellem. I stedet for ét stort sving til venstre, kører man altså to gange ligeud.

Du kører korrekt, når du …

  • kører lige over til modsatte fortov og giver tegn til standsning. Herfra må du orientere dig og gennemføre resten af venstresvinget, når krydset er frit. Du synes måske, at du kører over for rødt lys, men det gør du ikke. (§49 stk. 3).

Du kører ulovligt, hvis du …

  • svinger direkte til venstre i én bevægelse.
  • kører over til modsatte fortov og ind bag stoplinjen på tværvejen. Så kører du nemlig et lille stykke mod færdselsretningen.

Det vigtige i den korrekte måde at svinge til venstre i vejkryds er at standse og orientere sig, inden man gennemfører trin 2. Ved at køre to gange ligeud i stedet for én gang til venstre undgår cyklisten at flagre midt ude i krydset sammen med en masse biler